نام خریدار

منطقه جغرافیایی

آدرس

مدرن اورست پارس

تبریز

تبریز - اتوبان پاسداران - بعد از فلکه فهمیده - جنب هتل لاله

زنجیره ای هایپرسان

تهران

تهران-فداییان اسلام

شهروند بیهقی

تهران

تهران- میدان آرژانتین

هایپر مارکت ماف پارس

ارم

بلوار فردوس - خیابان بهار جنوبی

هایپر مارکت ماف پارس

اصفهان

اصفهان اتوبان شهيددستجردي جنب ايستگاه راه آهن

هایپر مارکت ماف پارس

شیراز

شيراز- خيابان صدرا- پروژه خليج فارس

هایپر مارکت ماف پارس

صبا

خیابان کارگر - چهارراه لشکر

شهروند بوستان

تهران

تهران-بونک - ابتدای خیابان میرزایی